21st Century Breakdown

21 Guns

21 Guns

Do you know what's worth fighting for
When it's not worth dying for?
Does it take your breath away
And you feel yourself suffocating?
Does the pain weigh out the pride
And you look for place to hide?
Did someone break your heart inside?
You're in ruins

One, 21 guns
Lay down your arms
Give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky
You and I

When you're at the end of the road
And you lost all sense of control
And your thoughts have taken their toll
When your mind breaks the spirit of your soul
Your faith walks on broken glass
And the hangover doesn't pass
Nothing's ever built to last
You're in ruins...

Did you try to live on your own
When you burned down the house and home?
Did you stand too close to the fire?
Like a liar looking for forgiveness from a stone

When it's time to live and let die
And you can't get another try
Something inside this heart has died
You're in ruins...

Salwa Honorowa

Czy wiesz co jest warte walki,
Kiedy nie ma nic, za co warto umrzeć?
Czy to zapiera ci dech w piersiach
I jest ci duszno?
Czy ból waży na dumie
I szukasz miejsca do ukrycia?
Czy ktoś złamał ci serce?
Jesteś w ruinie

Jeden wystrzał, salwa honorowa
Złóż broń
Poddaj walkę
Jeden wystrzał, salwa honorowa
Wznieś ręce do nieba
Ty i ja

Kiedy jesteś na końcu drogi
I straciłeś cały sens kontroli
I twoje myśli dają się we znaki
Kiedy twój umysł łamie ducha twojej duszy
Twoja wiara stąpa po rozbitym szkle
I Kan nie ustaje
Nic nie jest zbudowane na wieczność
Jesteś w ruinie

Czy próbowałeś żyć na swój koszt
Kiedy spaliłeś swój dom i rodzinę?
Czy stałeś zbyt blisko ognia
Jak kłamca szukający odpuszczenia u skały

Kiedy będzie czas na życie i śmierć
I nie możesz dostać kolejnej szansy
Coś wewnątrz tego serca umarło
Jesteś w ruinie

Sweet child

Na większości okołopunkowych koncertów zastanawia się, kiedy w końcu zagra Joy Division. Od momentu fascynacji Green Day'em zdążyła wyrosnąć ze swoich porwanych spodni oraz pokochać muzykę indie...ale nadal tu jest i to nie tylko z chęci robienia czegoś niekoniecznie poważnego. Zawsze gotowa wysłuchać redakcyjnej ekscytacji i nieodpowiednio żartować z zespołu. Oficjalnie zajmuje się tłumaczeniami koszmarnego Kerranga. Proszę, nie zarzucajcie jej pozerstwa! To tylko ironiczna hipsteriada.