21st Century Breakdown

American Eulogy

American Eulogy

Sing us a song of the century
It sings like American eulogy
The dawn of my love and conspiracy
Forgotten hope and the class of 13
Tell me a story into that goodnight
Sing us a song for me

A:Mass Hysteria

Mass Hysteria
Red alert is the color of panic
Elevated to the point of static
Beating into the heart of the fanatics
And the neighborhood's a loaded gun
Idle thought leads to
full-throttle screaming
And the welfare is asphyxiating
Mass confusion is all the new rage
And it's creating a feeding ground
For the bottom feeders of hysteria

True sounds of maniacal laughter
And the deaf-mute is
misleading the choir
The punch line is a natural disaster
And it's sung by the unemployed
Fight fire with a riot
The class war is hanging on a wire
because the martyr
is a compulsive liar
When he said
"It's just a bunch of niggers
throwing gas into the hysteria"

There's a disturbance on the Oceanside
They tapped into the reserve
The static response is so unclear now
Mayday this is not a test!
As the neighborhood burns,
American is falling
Vigilantes warning you
Calling Christian and Gloria

I don't want to live in the modern world
I don't want to live in the modern world
I don't want to live in the modern world
I don't want to live in the modern world

B: Modern World

Well, I'm the class of 13
in the era of dissent
A hostage of the soul
On a strike to pay the rent
The last of the rebels
Without a common ground
I'm gonna light a fire
Into the underground

I don't want to live in the modern world

I am a nation
Without bureaucratic ties
Deny the allegation as it's written

Fuckin lies

I want to take a ride
to the great divide
Beyond the "Up to date"
And then neo-gentrified
The high definition
for the low resident
Where the valve of your mind
Is not held in contempt
I can hear the sound of
A beating heart
That beelds beyond a system
That's falling apart
Without money to burn
On a minimum wage
'Cause i don't give a shit
About the modern age

I don't want to live in the modern world
Mass Hysteria

Amerykański Panegiryk

Zaśpiewaj nam pieśń stulecia
Zaśpiewaną jak amerykański panegiryk
Wschód mojej miłości i spisku
Zapomnianej nadziei i klasy trzynastej
Opowiedz mi historię na dobranoc
Zaśpiewaj nam piosenkę dla mnie

A: Masowa histeria

Masowa histeria
Czerwony alarm jest kolorem paniki
Podniesionym do statycznego punktu
Uderzającym w serce fanatyków
I naładowanej broni sąsiadów
Czcze myśli prowadzą do
Krzyku na cały głos
I dobrobyt jest przytłaczający
Masowe zamieszanie jest nowym gniewem
I tworzy karmiącą ziemię
Do dna karmiących się histerią

Prawdziwy dźwięk szaleńczego śmiechu
I głuchoniemy jest
Błędnie prowadzony przez chór
Puenta jest katastrofą naturalną
I jest wyśpiewywana przez bezrobotnych
Walka z ogniem zamieszek
Wojna klasowa jest wieszana na drucie
Ponieważ męczennik
jest kompulsywnym kłamcą
Kiedy powiedział
„To tylko gromada czarnuchów
Rzucająca gazem w histerię”

Są rozruchy na wybrzeżu
Wpadli w pułapkę
Statyczna odpowiedź jest teraz niewyraźna
Mayday, to nie jest test!
Kiedy sąsiedztwo płonie
Ameryka upada
Czuwający ostrzegają cię
Wołając Chrystiana i Glorię

Nie chcę żyć we współczesnym świecie
Nie chcę żyć we współczesnym świecie
Nie chcę żyć we współczesnym świecie
Nie chcę żyć we współczesnym świecie

B:Współczesny świat

Jestem klasą trzynastą
W erze poróżnionych zdań
Zakładnikiem duszy
Strajkującym przeciwko płaceniu czynszu
Ostatnim z buntowników
Bez wspólnej płaszczyzny
Mam zamiar zaprószyć ogień
W podziemiach

Nie chcę żyć we współczesnym świecie

Jestem narodem
Bez więzów biurokracji
Odrzucającym zarzut jako napisane

Pieprzone kłamstwa

Chcę się przejechać
Nad wielką przepaść
Poza nowoczesność
Oraz nowo przebudowanych terenów
Rozdzielczość HD
Dla nisko zamieszkałych
Gdzie zawór twojego umysłu
Nie jest lekceważony
Mogę usłyszeć dźwięk
Bijącego serca
Które krwawi poza systemem
Który legł w gruzach
Bez pieniędzy do spalenia
Płacy minimalnej
Bo nic mnie nie obchodzi
Współczesny wiek

Nie chcę żyć we współczesnym świecie
Masowa histeria

 

Sweet child

Na większości okołopunkowych koncertów zastanawia się, kiedy w końcu zagra Joy Division. Od momentu fascynacji Green Day'em zdążyła wyrosnąć ze swoich porwanych spodni oraz pokochać muzykę indie...ale nadal tu jest i to nie tylko z chęci robienia czegoś niekoniecznie poważnego. Zawsze gotowa wysłuchać redakcyjnej ekscytacji i nieodpowiednio żartować z zespołu. Oficjalnie zajmuje się tłumaczeniami koszmarnego Kerranga. Proszę, nie zarzucajcie jej pozerstwa! To tylko ironiczna hipsteriada.