American Idiot

Are We the Wating?

Are We The Waiting?

Starry nights city lights
Coming down over me
Skyscrapers, stargazers in my head
Are we we are, Are we we are
The waiting unknown
This dirty town was burning down in my dreams
Lost and found city bound in my dreams

Are we we are, Are we we are the waiting
And screaming
Are we we are, Are we we are the waiting

Forget me nots and second thoughts
Live in isolation
Heads or tails and fairytales in my mind
Are we we are, Are we we are
The waiting unknown
Rage and love, the story of my life
The Jesus of suburbia is a lie
And screaming

Are we we are, Are we we are the waiting
And screaming 
Are we we are, Are we we are the waiting 
Unknown
Are we we are, Are we we are the waiting 
And screaming
Are we we are, Are we we are the waiting
Unknown

Czy my jesteśmy czekającymi?

Rozgwieżdżone noce, światła miasta
Spadają na mnie
Drapacze chmur, astrolodzy w mojej głowę
Czy my jesteśmy, czy my jesteśmy
Czekającymi na nieznane?
Te brudne miasto spala się w moich snach
Zgubione i odnalezione miasto przewija się w moich snach

Czy my jesteśmy, czy my jesteśmy czekającymi?
I krzyczymy
Czy my jesteśmy, czy my jesteśmy czekającymi?

Niezapominajki i po zastanowieniu
Życie w izolacji
Orzeł czy reszka i bajki w mojej głowie
Czy my jesteśmy, czy my jesteśmy
Czekającymi na nieznane?
Gniew i miłość, historia mojego życia
Jezus z przedmieść jest kłamstwem
I krzyczymy

Czy my jesteśmy, czy my jesteśmy czekającymi?
I krzyczymy
Czy my jesteśmy, czy my jesteśmy
Czekającymi na nieznane?
Czy my jesteśmy, czy my jesteśmy czekającymi? 
I krzyczymy
Czy my jesteśmy, czy my jesteśmy
Czekającymi na nieznane? 

Sweet child

Na większości okołopunkowych koncertów zastanawia się, kiedy w końcu zagra Joy Division. Od momentu fascynacji Green Day'em zdążyła wyrosnąć ze swoich porwanych spodni oraz pokochać muzykę indie...ale nadal tu jest i to nie tylko z chęci robienia czegoś niekoniecznie poważnego. Zawsze gotowa wysłuchać redakcyjnej ekscytacji i nieodpowiednio żartować z zespołu. Oficjalnie zajmuje się tłumaczeniami koszmarnego Kerranga. Proszę, nie zarzucajcie jej pozerstwa! To tylko ironiczna hipsteriada.