21st Century Breakdown

Before the Lobotomy

Before The Lobotomy

Dreaming
I am only dreaming
Of another place and time
Where my family's from

Singing
I can hear them singing
When the rain had washed away
All these scattered dreams

Dying
Everyone's reminded
Hearts are washed in misery
Drenched in gasoline

Laughter
There is no more laughter
Songs of yesterday
Now live in the underground

Life before the lobotomy
Christian sang the eulogy
Sign my love a lost memory
From the end of the century

Well it's enough to make you sick
To cast a stone to throw a brick
When the sky is falling down
It burned your dreams into the ground

Christian's lesson
is what he's been sold
We are normal and self-controlled
Remember to learn to forget
Whiskey shots and cheap cigarettes

Well I'm not stoned
I'm just fucked up
I got so high i can't stand up
I'm not cursed cause I've been blessed
I'm not in love cause I'm a mess

Like refugees
We're lost like refugees
Like refugees
We're lost like refugees
The brutality of reality
Is the freedom that keeps me from

Dreaming
I was only dreaming
Of another place and time
Where my family's from.

Singing
I can hear them singing
When the rain had washed away
All these scattered dreams

Dying
Everyone's reminded
hearts are washed in misery
Drenched in gasoline

Laughter
there is no more laughter
Songs of yesterday
Now live in the underground

Przed Lobotomią

Marzenia
Tylko marzę
O innym miejscu i czasie
Skąd pochodzi moja rodzina

Śpiew
Słyszę ich śpiew
Kiedy deszcz spłukał
Wszystkie te rozproszone marzenia

Śmierć
Wszyscy wspominali
Serca skąpane w niedoli
Przemoczone w benzynie

Śmiech
Nigdy nie będzie tu śmiechu
Piosenki przeszłości
Żyją teraz w podziemiu

Życie przed lobotomią
Chrystian śpiewał panegiryk
Zaznacz moją miłość straconym wspomnieniem
Z końca stulecia

Więc to wystarczy by cię zemdlić,
Żeby cisnąć kamieniem, by rzucić cegłą
Kiedy niebo spada w dół
Doszczętnie spaliło twoje marzenia

Lekcja Chrystiana
Była tym, co sprzedawał
Jesteśmy normalni i samozachowawczy
Pamiętaj o nauce zapominania
Kieliszki whiskey i tanie papierosy

Więc nie jestem nawalony
Tylko popieprzony
Jestem tak upity, że nie mogę wstać
Nie jestem wyklęty, bo byłem pobłogosławiony
Nie jestem zakochany, bo jestem w chaosie

Jak uchodźcy
Jesteśmy zgubieni jak uchodźcy
Jak uchodźcy
Jesteśmy zgubieni jak uchodźcy
Brutalność rzeczywistości
Jest wolnością która trzyma mnie z daleka od…

Marzenia
Ja tylko marzyłem
O innym miejscu i czasie
Skąd pochodziła moja rodzina

Śpiew
Słyszę ich śpiew
Kiedy deszcz spłukał
Wszystkie te rozproszone marzenia

Śmierć
Wszyscy wspominali
Serca skąpane w niedoli
Przemoczone w benzynie

Śmiech
Nigdy nie będzie tu śmiechu
Piosenki przeszłości
Żyją teraz w podziemiu

Sweet child

Na większości okołopunkowych koncertów zastanawia się, kiedy w końcu zagra Joy Division. Od momentu fascynacji Green Day'em zdążyła wyrosnąć ze swoich porwanych spodni oraz pokochać muzykę indie...ale nadal tu jest i to nie tylko z chęci robienia czegoś niekoniecznie poważnego. Zawsze gotowa wysłuchać redakcyjnej ekscytacji i nieodpowiednio żartować z zespołu. Oficjalnie zajmuje się tłumaczeniami koszmarnego Kerranga. Proszę, nie zarzucajcie jej pozerstwa! To tylko ironiczna hipsteriada.