American Idiot

Homecoming

Homecoming

I. The death of St. Jimmy

My heart is beating from me
I am standing all alone
Please call me only if you are coming home
Waste another year flies by
Waste a night or two
You taught me how to live

In the streets of shame
Where you've lost your dreams in the rain
There's no signs of hope
The stems and seeds of the last of the dope
There's a glow of light
The St. Jimmy is the spark in the night
Bearing gifts and trust
The fixture in the city of lust.

What the hell's your name?
What's your pleasure and what is your pain?
Do you dream too much?
Do you think what you need is a crutch?

In the crowd of pain St. Jimmy comes without any shame
He says “we're fucked up”
But we're not the same
And mom and dad are the ones you can blame

Jimmy died today

He blew his brains out into the bay
In the state of mind, it's my own private suicide

II. East 12th St.

Well nobody cares
Well nobody cares
Does anyone care if nobody cares?

Jesus filling out paperwork now
At the facility on East 12th St.
He's not listening to a word now
He's in his own world
And he's daydreaming
He'd rather be doing something else now
Like cigarettes and coffee with the Underbelly
His life's on the line with anxiety now
And she had enough
And he had plenty

Somebody get me out of here
Anybody get me out of here
Somebody get me out of here
Get me the fuck right out of here

So far away
I don't want to stay
Get me out of here right now
I just wanna be free
Is there a possibility?
Get me out of here right now
This life like dream ain't for me

III. Nobody likes you!

I fell asleep while watching Spike TV
After 10 cups of coffee
And you're still not here
Dreaming of a song
But something went wrong
And you can't tell anyone
Cause no one's here

Left me here alone
And I should have stayed home
After 10 cups of coffee
I'm thinking, where'd you go?

Nobody likes you,
Everyone left you
Where'd you go?
They're all out without you havin' fun
Where'd you go?

Everyone left you
Nobody likes you,
Where'd you go?
They're all out without you havin' fun
Where'd you go...go...go...go...

IV. Rock and Roll Girlfriend

I got a rock and roll band
I got a rock and roll life
I got a rock and roll girlfriend
And another ex-wife
I got a rock and roll house
I got a rock and roll car
I play the shit out the drums
And I can play the guitar
I got a kid in New York
I got a kid in the Bay
I haven't drank or smoked nothin'
In over 22 days
So get off my case
Off of my case
Off of my case!

V. We're coming home again

Here they come marching down the street
Like a desperation murmur of a heart beat
Coming back from the edge of town
Underneath their feet

The time has come and it's going nowhere
Nobody ever said that life was fair now
Go-carts and guns are treasures they will bear
In the summer heat

The world is spinning
Around and around
Out of control again
From the 7-11 to the fear of breaking down

So send my love a letterbomb
And visit me in hell
We're the ones going

Home
We're coming home again

I started fuckin' running
As soon as my feet touched the ground
We're back in the Barrio
But to you and me, that's Jingle Town

Home
We're coming home again

Nobody likes you,
Everyone left you
They're all out without you, havin' fun

Powrót Do Domu

I. Śmierć św. Jimmy'ego

Serce wyrywa się z mojej piersi
Stoję kompletnie sam
Proszę, wołaj mnie tylko jeśli wracasz do domu
Strata, kolejny rok przeleciał
Tracąc noc lub dwie
Nauczyłaś mnie jak żyć

Na ulicach wstydu
Gdzie zgubiłaś swoje marzenia w deszczu
Nie ma tu oznak nadziei
Łodygi i nasiona w końcówce towaru
Łuna światła
Św. Jimmy jest iskrą w nocy
Przynoszącą podarki i zaufanie
Oprawa w mieście żądzy

Jak do diabła masz na imię?
Co jest dla ciebie przyjemnością, a co bólem?
Czy ty marzysz za dużo?
Czy uważasz, że potrzebujesz podpory?

W tłum bólu św. Jimmy wchodzi bezczelnie.
Mówi „jesteśmy popieprzeni”
Ale nie jesteśmy tacy sami
I twoja mama i tata są jedynymi, których możesz winić.

Jimmy dziś umarł

Zdmuchnął swój łeb do Zatoki
W stanie umysłu, to moje własne prywatne samobójstwo

II. Ulica East 12th

Więc, nikogo to nie obchodzi
Więc, nikogo to nie obchodzi
Czy kogoś to interesuje, jeśli nikogo to nie obchodzi?

Jezus teraz wkręcił się w papierkową robotę
W urzędzie na East 12th
Nie słyszy ani słowa
Jest we własnym świecie
I śni na jawie
Wolałby teraz robić coś innego
Jak papierosy i kawa ze swoją bandą
Jego życie jest zagrożone lękiem
Ona ma już dość
On ma mnóstwo

Niech ktoś mnie stąd zabierze
Ktokolwiek niech mnie weźmie
Niech ktoś mnie stąd zabierze
Weź mnie stąd kurwa zabierz

Tak daleko
Nie chcę zostać
Weź mnie stad natychmiast
Chcę być tylko wolny
Czy jest taka możliwość
Zabierz mnie stąd teraz
To życie jak ze snu nie jest dla mnie

III. Nikt cię nie lubi!

Zasnąłem, oglądając Spike TV
Po 10 kubkach kawy
A ciebie nadal nie ma
Śniąc o piosence
Ale coś poszło nie tak
I nikomu nie możesz powiedzieć
Bo nikogo tu nie ma

Zostaw mnie w spokoju
Powinienem zostać w domu
Po 10 kubkach kawy
Myślałem, gdzie mogłaś pójść?

Nikt cię nie lubi
Wszyscy cię opuścili
Gdzie poszłaś?
Wyszli bez ciebie, mają zabawę
Gdzie poszłaś?

Nikt cię nie lubi
Wszyscy cię opuścili
Gdzie poszłaś?
Wyszli bez ciebie, mając zabawę
Gdzie poszłaś?

IV. Rock and Rollowa dziewczyna

Mam rock and rollowy zespół
Mam rock and rollowe życie
Mam rock and rollową dziewczynę
I kolejną byłą żonę
Mam rock and rollowy dom
Mam rock and rollowy samochód
Wymiatam na perkusji
I umiem grać na gitarze
Mam dzieciaka W Nowym Jorku
Mam dzieciaka w Zatoce
Nie piłem nic ani nie paliłem
Przez 22 dni
Więc odwal się ode mnie
Odwal się!
Odwal się!

V. Znów wracamy do domu

Maszerują w dół ulicy
Jak szemranie desperacji bijącego serca
Wracając z krawędzi miasta
Pod ich stopami

Czas odszedł i idzie donikąd
Nikt nigdy nie mówił że życie jest fair
Gokarty i pistolety są skarbami, które zanoszą
W letnim upale

Świat wiruje
Dokoła i dookoła
Znów poza kontrolą
Od 7-11 do strachu przed upadkiem

Wiec wyślij mojej ukochanej bombę w liście
I odwiedź mnie w piekle
Jesteśmy tymi, którzy idą

Dom
Wracamy znów do domu

Zacząłem pieprzony bieg
Jak tylko moje stopy dotknęły ziemi
Jesteśmy znów w sąsiedztwie
Ale dla ciebie i mnie, to Jingle Town

Dom
Wracamy znów do domu

Nikt cię nie lubi
Wszyscy cię zostawili
Wyszli bez ciebie, mają zabawę

Sweet child

Na większości okołopunkowych koncertów zastanawia się, kiedy w końcu zagra Joy Division. Od momentu fascynacji Green Day'em zdążyła wyrosnąć ze swoich porwanych spodni oraz pokochać muzykę indie...ale nadal tu jest i to nie tylko z chęci robienia czegoś niekoniecznie poważnego. Zawsze gotowa wysłuchać redakcyjnej ekscytacji i nieodpowiednio żartować z zespołu. Oficjalnie zajmuje się tłumaczeniami koszmarnego Kerranga. Proszę, nie zarzucajcie jej pozerstwa! To tylko ironiczna hipsteriada.