21st Century Breakdown

Know Your Enemy

Know Your Enemy

Do you know the enemy?
Do you know your enemy?
Well, gotta know the enemy

Violence is an energy
Against the enemy
Violence is an enemy

Bringing on the fury
The choir infantry
Revolt against the honor to obey

Overthrow the effigy
The vast majority
Burning down the foreman of control

Silience is the enemy
Against your urgency
So rally up the demons of your soul

The insurgency will rise
When the bloods been sacrificed
Dont be blinded by the lies
In your eyes.

Violence is an energy
From here to enternity
Violence is an energy
Silence is the enemy
So gimme gimme revolution

Poznaj Swojego Wroga

Znasz wroga?
Znasz swojego wroga?
Więc poznaj swojego wroga

Przemoc jest energią
Przeciwko wrogowi
Przemoc jest wrogiem

Wywołując furię
Chór piechoty
Buntuje się przeciwko czci posłuszeństwa

Obalenie wizerunku
Znaczna większość
Spalenie brygadzisty kontroli

Cisza jest wrogiem
Przeciwko twojej natarczywości
Wiec zmobilizuj demony twojej duszy

Rebelia wzrośnie,
Kiedy krew zostanie poświęcona
Nie bądź oślepiony kłamstwami
W twoich oczach

Przemoc jest energią
Stąd do wieczności
Przemoc jest energią
Cisza jest wrogiem
Więc daj, daj mi rewolucję!

Sweet child

Na większości okołopunkowych koncertów zastanawia się, kiedy w końcu zagra Joy Division. Od momentu fascynacji Green Day'em zdążyła wyrosnąć ze swoich porwanych spodni oraz pokochać muzykę indie...ale nadal tu jest i to nie tylko z chęci robienia czegoś niekoniecznie poważnego. Zawsze gotowa wysłuchać redakcyjnej ekscytacji i nieodpowiednio żartować z zespołu. Oficjalnie zajmuje się tłumaczeniami koszmarnego Kerranga. Proszę, nie zarzucajcie jej pozerstwa! To tylko ironiczna hipsteriada.