American Idiot

Letterbomb

Letterbomb

Nobody likes you
Everyone left you
They're all out without you
Havin' fun

Where have all the bastards gone?
The underbelly stacks up ten high.
The dummy failed the crash test,
Now collecting unemployment checks.
The flunkie only along for a ride.

Where have all the riots gone,
As the city's motto gets pulverized?
„What's in love is now in debt”
On your birth certificate.
So strike the fucking match to light this fuse!

The town bishop and extortionist,
And he don't even know that you exist .
Stand still when it's do or die.
You better run for your fucking life!

It's not over 'till you're underground.
It's not over before it's too late.
This city's burning,
"It's not my burden."
It's not over before it's too late.

There is nothing left to analyze.

Where will all the martyrs go when the virus cures itself?
And where will we all go when it's too late?

And don't look back!

You're not the Jesus of Suburbia.
The St. Jimmy is a figment of
Your father's rage and your mother's love,

Made me the idiot America!

It's not over 'till you're underground.
It's not over before it's too late.
This city's burning,
"It's not my burden."
It's not over before it's too late.

Well, she said
"I can't take this place
I'm leaving it behind"

Well, she said
"I can't take this town
I'm leaving you tonight"

Bomba W Liście

Nikt cię nie lubi
Wszyscy cię zostawili
Wszyscy wyszli bez ciebie
Mają zabawę

Gdzie ci dranie się podziali?
Banda leży na stosie
Manekin oblał crash test
Teraz kolekcjonuje czeki dla bezrobotnych
Jak sługus na czas jazdy

Gdzie podziały się zamieszki?
Jak motto miasta zostało starte w pył
„Kto jest zakochany ma teraz długi”
Na twoim akcie urodzenia
Więc rozpal cholerną zapałkę by podpalić lont

Miejski biskup to szantażysta
I on nie ma pojęcia że istniejesz
Nadal stój dla życia lub śmierci
Lepiej biegnij do swojego pieprzonego życia!

To nie koniec do czasu gdy jesteś w ukryciu
To nie koniec zanim nie będzie zbyt późno
To miasto płonie
„to nie moje brzemię”
To nie koniec zanim nie będzie zbyt późno

Nie ma tu nic do analizy

Gdzie pójdą wszyscy męczennicy, kiedy wirus ich wyleczył?
Gdzie my wszyscy pójdziemy jeśli jest już za późno?

Nie oglądaj się za siebie!

Nie jesteś Jezusem z przedmieść
Święty Jimmy jest wymysłem
Gniewu twojego ojca i miłości twojej matki

Zrobili ze mnie amerykańskiego idiotę!

To nie koniec do czasu gdy jesteś w ukryciu
To nie koniec zanim nie będzie zbyt późno
To miasto płonie
„to nie moje brzemię”
To nie koniec zanim nie będzie zbyt późno

Powiedziała
„Nie znoszę tego miejsca
Pozostawiam je za sobą”

Powiedziała
„Nie znoszę tego miasta
Zostawiam cię tej nocy”

 

Sweet child

Na większości okołopunkowych koncertów zastanawia się, kiedy w końcu zagra Joy Division. Od momentu fascynacji Green Day'em zdążyła wyrosnąć ze swoich porwanych spodni oraz pokochać muzykę indie...ale nadal tu jest i to nie tylko z chęci robienia czegoś niekoniecznie poważnego. Zawsze gotowa wysłuchać redakcyjnej ekscytacji i nieodpowiednio żartować z zespołu. Oficjalnie zajmuje się tłumaczeniami koszmarnego Kerranga. Proszę, nie zarzucajcie jej pozerstwa! To tylko ironiczna hipsteriada.