Dos!

Stop When The Red Lights Flash

Stop When The Red Lights Flash

Uncomfortable silence
I'll kill it if you want me to
I'm like ultra-violence
I'll kill it if you want me to
Out of sight, out of mind
I'm not the hurting kind

I'll make you surrender, I'll make you surrender
I'll make you surrender, I'll make you surrender

Stop when the red lights flash
I'll trade you blood for dirty cash

Life in the catacombs
You make me feel like I'm at home
Out of sight, out of mind
I'm not the hurting kind

I'll make you surrender, I'll make you surrender
I'll make you surrender, I'll make you surrender

Out of sight, out of mind
Just give in one more time

I'll make you surrender, I'll make you surrender
I'll make you surrender, I'll make you surrender
I'll make you surrender, I'll make you surrender
I'll make you surrender, I'll make you surrender

Stój, Kiedy Świecą Się Czerwone Światła

Niezręczna cisza
Unicestwię ją, jeśli chcesz
Jestem jak ultra-przemoc
Zabiję to [w sobie] jeśli chcesz
Co z oczu to i z serca
Nie jestem z tych, którzy ranią

Sprawię, że się poddasz, sprawię, że się poddasz
Sprawię, że się poddasz, sprawię, że się poddasz

Stój, kiedy świeci się czerwone światło
Przehandluję twoją krew za brudną forsę

Życie w katakumbach
Sprawiasz, że czuję się jak w domu
Co z oczu to i z serca
Nie jestem z tych, którzy ranią

Sprawię, że się poddasz, sprawię, że się poddasz
Sprawię, że się poddasz, sprawię, że się poddasz

Co z oczu to i z serca
Tylko daj mi jeszcze jedną szansę

Sprawię, że się poddasz, sprawię, że się poddasz
Sprawię, że się poddasz, sprawię, że się poddasz
Sprawię, że się poddasz, sprawię, że się poddasz
Sprawię, że się poddasz, sprawię, że się poddasz