tree

X-Kid

X-Kid

Hey, little kid
Did you wake up late one day
And you're not so young
But you're still dumb
And you're numb to your old glory
But now it's gone

I fell in love
But it didn't catch your fall
Then I crashed into a wall
Then I fell to pieces on the floor
Now you're sick to death

Bombs away
Here goes nothing the shouting's over
Hey X-Kid, bombs away
Here goes nothing the shouting's over and out
Over and out again

I once was old enough to know better
Then I was too young to care
But who cares, I probably would
But Hollywood is dead and gone

You fell in love but then you just fell apart
Like a kick in the head
You’re an X-Kid and you never even got started again

Bombs away
Here goes nothing the shouting's over
Hey X-Kid, bombs away
Here goes nothing the shouting's over and out
Over and out again

And you were searching your soul
And you got lost and out of control
You went over the edge of joking
Died of a broken heart

Hey, little kid
Did you wake up late one day
And you're not so young
But you're still dumb
You’re an X-Kid and you never even got started again

Bombs away,
Here goes nothing the shouting's over
Hey X-Kid, bombs away
Here goes nothing the shouting's over
Hey X-Kid, bombs away
Here goes nothing the shouting's over
Hey X-Kid, bombs away
Here goes nothing the shouting's over
Over and out
Over and over and out

X-Dzieciak*

Hej, młody dzieciaku
Czy obudziłeś się późno jednego dnia
I już nie jesteś taki młody
Ale wciąż jesteś głupi
I jesteś zdrętwiały swoją starą chwałą
Która teraz odeszła

Zakochałem się
Ale nie uległaś mojemu urokowi
Potem rozbiłem się o ścianę
I rozpadłem się na kawałki
Teraz mam tego dość

Bomby daleko
Nie ma nic gdy krzyki ucichną
Hej, młody dzieciaku, bomby daleko
Nie ma nic gdy krzyki ucichną
Bez odbioru znów

Kiedyś byłem dorosły na tyle by wiedzieć lepiej
Potem byłem zbyt młody żeby się przejmować
Ale kogo to obchodzi, pewnie bym się przejął
Ale Hollywood jest martwe i przeminęło

Zakochałeś się, ale potem rozpadłeś się na kawałki
Jak kopniak w głowę
Jesteś X-Dzieciakiem i już nigdy nie zaczniesz od nowa

Bomby daleko
Nie ma nic gdy krzyki ucichną
Hej, młody dzieciaku, bomby daleko
Nie ma nic gdy krzyki ucichną
Bez odbioru znów

I przeszukałeś swoją duszę
I zgubiłeś się i straciłeś kontrolę
Przeszedłeś na krawędź żartu
Umarłeś z powodu złamanego serca

Hej, młody dzieciaku
Czy obudziłeś się późno jednego dnia
I już nie jesteś taki młody
Ale wciąż jesteś głupi
Jesteś X-Dzieciakiem i już nigdy nie zaczniesz od nowa

Bomby daleko
Nie ma nic gdy krzyki ucichną
Hej X-dzieciaku, bomby daleko
Nie ma nic gdy krzyki ucichną
Hej X-dzieciaku, bomby daleko
Nie ma nic gdy krzyki ucichną
Hej X-dzieciaku, bomby daleko
Nie ma nic gdy krzyki ucichną
Bez odbioru
Bez odbioru

 

*Nawiązanie do Pokolenia X, czyli urodzonych w drugiej połowie XX wieku