American Idiot

She’s a rebel

She's A Rebel

She's a rebel
She's a saint
She's salt of the Earth
And she's dangerous

She's a rebel
Vigilante
Missing link on the brink
Of destruction

From Chicago to Toronto
She's the one that they
Call old Whatsername

She's the symbol
of resistance
and she's holding on my heart like a hand grenade

Is she thinking
what I'm thinking
Is she the mother of all bombs
gonna detonate

Is she trouble
like I'm trouble
make it a double
twist of fate
or a melody that

She sings the revolution
the dawning of our lives
she brings this liberation
that I just can't define
nothing comes to mind

Ona Jest Buntowniczką

Ona jest buntowniczką
Jest świętą
Jest solą Ziemi
I jest niebezpieczna

Jest buntowniczką
Czujną
Brakującym ogniwem na krawędzi
Zniszczenia

Od Chicago do Toronto
Jest tą, którą
Nazywają starą Whatsername

Jest symbolem
Oporu
I trzyma moje serce jak granat

Czy ona myśli
O tym co ja?
Czy ona jest matką wszystkich bomb
Zamierza wybuchnąć

Czy ona przeszkadza
Jak ja przeszkadzam
Robi to podwójnie
Zawiłość losu
Lub melodia, którą

Ona śpiewa rewolucję
Świt naszego życia
Przynosi wyzwolenie
Którego nie mogę doprecyzować
Nic nie przychodzi do głowy

Sweet child

Na większości okołopunkowych koncertów zastanawia się, kiedy w końcu zagra Joy Division. Od momentu fascynacji Green Day'em zdążyła wyrosnąć ze swoich porwanych spodni oraz pokochać muzykę indie...ale nadal tu jest i to nie tylko z chęci robienia czegoś niekoniecznie poważnego. Zawsze gotowa wysłuchać redakcyjnej ekscytacji i nieodpowiednio żartować z zespołu. Oficjalnie zajmuje się tłumaczeniami koszmarnego Kerranga. Proszę, nie zarzucajcie jej pozerstwa! To tylko ironiczna hipsteriada.